Modules

Premiere Pro - 01 - New Project

Lesmateriaal

Bekijk: Powerpoint - New Project

Downloads:

Powerpoint: New Project

Word: Opdracht 1 - Mappenstructuur

Aanmaken van een nieuw project

Tijdens het aanmaken van een nieuw project in Adobe Premiere Pro kunnen er verschillende dingen worden ingesteld, in deze les gaan we de menu's doorlopen zodat wij weten waar elke functie voor dient.

Het hanteren van een degelijke mappenstructuur is tijdens het monteren van essentieel belang. Tijdens veel montages zal gebruik gemaakt worden van veel verschillende bestanden, denk aan camerabeelden, foto's, titelbalken, geluidseffecten ga zo maar door. Om overzicht te bewaren worden al deze onderdelen volgens een vaste structuur opgeslagen zodat voor iedereen duidelijk is waar de bestanden zich bevinden. Bij montages waarbij beeldmateriaal wordt gebruikt van verschillende scenes of wanneer er op meerdere dagen is gedraaid is het van cruciaal belang om ordelijk en op gestructureerde wijze te werken. Het is belangrijk dat dezelfde mappenstructuur op zowel de harde schijf van de computer als in het bewerkings programma gehanteerd wordt. Bij grote producties denk hierbij bijvoorbeeld aan speelfilms werken meerdere mensen aan één project, het werkt zeer efficiënt als iedereen de bestanden op dezelfde manier archiveert en dezelfde workflow hanteert.

Binnen de AV-branche is het gebruikelijk om bestandsnamen te nummeren en bij de naamgeving hoofdletters te gebruiken (dit verschilt per bedrijf), spaties worden weergegeven met een underscore (_), dit ziet er dan bijvoorbeeld zo uit: 01_PREMIERE_PRO_EXPORT_TEST.proj

Mappenstructuur

Tijdens het monteren “het assembleren” is het belangrijk overzicht te bewaren en de bestanden volgens een vast protocol te ordenen. Het is belangrijk om zowel op de computer als in het montageprogramma een degelijke mappenstructuur te creëren. Als de mappenstructuur is aangemaakt kunnen we deze in zijn geheel importen in het montageprogramma, wellicht zullen we hier nog wat additionele mappen aan willen maken. Maak altijd een aparte map aan met de naam van het project waarin je een mappenstructuur aanmaakt. Maak vervolgens een nieuwe map aan waar je het montageproject in op slaat noem deze 01_PROJECT_FILES. 

Gebruik in al je projecten de volgende naamgeving en mappenstructuur:

01 Editing Premiere Pro Basis New Projects menu11

Het is natuurlijk niet nodig om mappen aan te maken die niet gebruikt worden, als er submappen aangemaakt worden nummeren we deze op dezelfde wijze zoals in onderstaand voorbeeld:

03_AUDIO

 • 01_VO
 • 02_SOUND FX
 • 03_MUSIC

In het montageprogramma dient dezelfde mappenstructuur gehanteerd te worden, echter zal daar de map 01_PROJECT FILES niet in worden geimporteerd, aangezien we het project waar we in werken niet importeren. In plaats van deze map maken we een map aan waar we alle sequences in plaatsen, benoem deze met 01_SEQUENCES.

01 Editing Premiere Pro Basis New Projects menu12

Als je een nieuw project aanmaakt in Adobe Premiere kunnen verschillende opties geselecteerd worden, we zullen deze nu even doorlopen.

New Project
Wanneer je Premiere start zal het vragen of je een nieuw of reeds bestaand project wilt openen, het is belangrijk dat je het project en alle bestanden opslaat in dezelfde directory. Als alle bestanden namelijk niet op dezelfde locatie worden opgeslagen en de map wordt verplaatst moeten alle bestanden opnieuw worden ge-relinked.

Als we Premiere Pro openen wordt gevraagd of we een nieuw of bestaand project willen openen, als we een nieuw project openen is het belangrijk dat we het project benoemen met de goede naamgeving, dit kan gedaan worden bij de "Name" sectie. Maak bij “Location” via het Browse menu een nieuwe map aan in de gewenste directory met de naam van het project en maak in deze map een mappenstructuur en sla het project op in de map 01_PROJECT_FILES. 

01 Editing Premiere Pro Basis New Projects menu2

Video Rendering and Playback

In het General menu van Premiere kunnen we verschillende opties aangeven bij de Video Rendering and Playback. Deze instellingen hebben invloed of de GPU van de grafische kaart wordt gebruikt bij de weergave en het renderen van beelden.

(Windows - nVidia)

01 Editing Premiere Pro Basis New Projects menu9

Als we de GPU willen gebruiken dienen we de Mercury Playback Engine op GPU Acceleration te zetten. Als we de Playback Engine instellen op Software Only zal Premiere enkel gebruik maken van de CPU van de computer om de beelden te renderen. Afhankelijk van de kwaliteit van de grafische kaart is de optie met GPU ondersteuning vaak sneller met het renderen van beelden.

De zichtbare instellingen zullen verschillen per grafische kaart en is afhankelijk van het besturingssysteem en het merk videokaart (windows of osx).

(OSX)

01 Editing Premiere Pro Basis New Projects menu10

 • Mercury Playback Engine Software Only - bij software only zal de renderer alleen gebruik maken van de CPU van de PC.
 • Mercury Playback Engine GPU Acceleration (CUDA) - bij deze optie zal de renderer gebruik maken van de GPU van de videokaart.
 • Mercury Playback Engine GPU Acceleration (METAL) - bij deze optie zal de renderer gebruik maken van de GPU van de videokaart.
 • Mercury Playback Engine GPU Acceleration (OPENCL) - bij deze optie zal de renderer minder gebruik maken van de GPU, renderen sneller bij oudere videokaarten.

Scratch Disks

In het "Scratch Disks" submenu kan worden bepaald waar alle overige door Premiere gegenereerde bestanden worden opgeslagen, zorg dat alle opties op “Same as Project” staan ingesteld. Alle bestanden worden dan namelijk in dezelfde map als dat het project opgeslagen. Zorg dat je een nette mappenstructuur maakt, zodat alles overzichtelijk is en makkelijk kan worden teruggevonden. Benoem het project met de naam van het onderwerp.

01 Editing Premiere Pro Basis New Projects menu

Import Footage

Wanneer je bestanden wilt importeren in Adobe Premiere is het vooral bij grotere projecten erg belangrijk om gestructureerd te werk te gaan. Het is raadzaam een goede degelijke mappenstructuur aan te maken zodat voor iedereen duidelijk is om welk materiaal het gaat. Als er sprake is van beeldmateriaal met verschillende scènes of materiaal dat op andere dagen gedraaid is, kan het erg handig zijn om het materiaal te verdelen in verschillende mappen of te labelen met verschillende kleuren.

Importeren via het mediabrowser panel       

01 Editing Premiere Pro Basis New Projects menu4

Importeren via het project panel 

01 Editing Premiere Pro Basis New Projects menu5

Veel post-productie bedrijven werken enkel met een bepaald type codec en container. Een camera of ander opnameapparaat zal waarschijnlijk niet opnemen in dit formaat. In veel gevallen zal het post-productie bedrijf ervoor kiezen om tijdens het importeren het bestandsformaat om te zetten naar de gewenste container en codec. Wil je meer weten over bestandsformaten en codecs volg dan de module CODECS. In Premiere kan bij het INGEST-menu gekozen worden hoe het geselecteerde materiaal geimporteerd moet worden

Ingest Settings
Het ingest-menu kan dus worden gebruikt om bestanden van geheugendragers naar de pc/server te kopiëren en eventueel ook meteen te converteren naar een ander bestandsformaat. In dit menu kan gekozen worden voor vieer verschillende opties, namelijk: Copy, Transcode, Proxies en Copy and Create Proxies.

01 Editing Premiere Pro Basis New Projects menu6

Copy

 • Copy Without Verification - Met deze optie kan al het beeldmateriaal eenvoudig gekopieerd worden naar een opgegeven locatie.
 • Copy With MD5 verification - Deze optie zorgt ervoor dat het gekopieerde file gelijk is aan het bronbestand (filesize).

01 Editing Premiere Pro Basis New Projects menu8

Transcode 
Met deze optie kan het beeldmateriaal geconverteerd worden naar een ander bestandsformaat, welk gebruikelijk is binnen het productiebedrijf.

Create proxies 
Met deze optie wordt het bronbestand omgezet naar een handzamer formaat met een lagere kwaliteit, na het afronden van de montage kan de proxy worden omgeruild naar het originele bronbestand zodat de optimale beeldkwaliteit weer wordt benut. Wanneer er opnames worden gemaakt met een hoge resolutie van bijvoorbeeld 4K of hoger, kan dit erg moeilijk worden voor een computer om mee te werken. Om deze reden kan het beeldmateriaal worden opgeslagen met een lagere kwaliteit om de montage mee te verrichten. Als de montage is voltooid worden de origineel bestanden weer terug verwisseld met de proxies van slechtere kwaliteit. 

Copy and Create Proxies
Met deze optie wordt eerst het beeldmateriaal gekopieerd naar een gewenste locatie en vervolgens wordt er een proxy gemaakt met een lagere kwaliteit. 

(Er dient echter eerst een preset gemaakt te worden in de media-encoder (renderer) voordat deze kan worden toegepast in het proxy menu.)

Evaluatie:
Na het volgen van deze les zou je in staat moeten zijn om:

 • Bestanden in Adobe Premiere te kunnen importeren
 • Mappenstructuur met correcte naamgeving toe kunnen passen
 • Weten waar het Ingest menu voor dient

AV College

Recente Posts

Adres

Arubalaan 44 C

3818 SL Amersfoort

Emailinfo@avcollege.nl

Tel: +013 036 0259

 

AV-College is een toonaangevend opleidingsinstituut op gebied van e-learning en bied een uitgebreid lespakket aan op verschillende audiovisuele disciplines, neem snel contact op en vraag wat wij voor uw onderneming kunnen betekenen.

Volg ons op Social Media:

linkedintwitterfacebookgoogle

                  

 

X

Right Click

No right click