Modules

Premiere Pro - 06 - Ultra Key

Lesmateriaal

Bekijk: 

Downloads:

Project Files: Greenscreen Footage 

Chromakeying
Chromakeying is een veel gebruikte techniek binnen de av-branche waarbij een onderwerp wordt gefilmd voor een groene of blauwe achtergrond. V met behulp van kleurenfilters de achtergrond transparant (doorzichtig) gemaakt, tegenwoordig gebeurt dit met computers.

Tegenwoordig is deze techniek bijna niet meer weg te denken, zo zien we deze techniek terugkomen in bijna elke fantasy en scienefictionfilm, maar ook het weerbericht wordt op deze manier opgenomen. 

Echter zijn er wel enkele factoren waar rekening mee gehouden dient te worden. Het onderwerp wat voor de groene of blauwe achtergrond wordt geplaats mag geen soortgelijke kleuren bevatten. De belichting moet dusdanig zijn afgesteld dat er geen schaduwen vallen op de achtergrond. Als de kleurwaardes niet meer overeenkomen met de rest van de achtergrond zullen gedeeltes niet volledig transparant zijn. Om schaduwen te voorkomen worden onderwerpen op ruime afstand voor het scherm geplaats. Het is ook belangrijk het onderwerp goed van de achterkant te belichten zodat deze los komt van de achtergrond. Haren kunnen ook problemen opleveren aangezien deze soms te dun zijn om goed te kunnen keyen, waardoor er haren weg kunnen vallen. 

De kleuren blauw en groen worden gebruikt omdat deze bijna niet voorkomen in de huid, haren of kleding. 

Chroma Subsampling
Bij Chroma Subsampling wordt er kleurinformatie in een bepaalde verhouding gedeeld met andere pixels. Om optimale resultaten te behalen kan het beste worden gewerkt met een camera die in staat is op te nemen met een Chroma Subsampling verhouding van 4:4:4, waarbij elke pixel zijn eigen kleurinformatie bevat. Wanneer bijvoorbeeld wordt gewerkt met een camera die opneemt in een 4:2:2 verhouding wordt de kleurinformatie van elke pixel gedeeld met de opvolgende, waarbij de helft van de kleurinformatie verloren gaat. Bij Camera's die opennemen in het 4:2:0 formaat blijft zelfs maar slechts 25% van de oorspronkelijke kleurinformatie behouden. 

 chroma subsampling ratios

Doordat de pixels kleurinformatie met elkaar delen is een key die gemaakt wordt van een greenscreen niet representatief en kunnen er ongewenste vertekeningen ontstaan. Zoals in bovenstaande afbeelding te zien is, zou de tweede pixel van de bovenste rij gekeyd kunnen worden, maar als er chroma subsampling wordt toegepast wordt deze kleur niet meer opgeslagen. Dit betekent in de praktijk niet dat er met dergelijk beeldmateriaal geen goede keys gemaakt kan worden. Echter treedt er wel sneller vertekening zoals kartelige randen. 

Ultra Key
In Premiere Pro zijn er verschillende effecten beschikbaar waarmee gekeyd kan worden. Het effect wat het beste gebruikt kan worden is de Ultra Key. Met de volgende oefening zullen we demonsteren wat voor effect de verschillende controllers op een afbeelding hebben.

 • Importeer het shot met de familie voor de greenscreen. Rechts in de hoek is de microfoon zichtbaar, om ongewenste elementen te elimineren wordt als eerst een masker rondom het onderwerp getrokken, dit wordt een garbage matte genoemd. 

familiegarbadge

 • Voeg vervolgens het Ultra Key effect toe aan de clip. Dit effect kan worden gevonden in het Effects Panel > Video Effects > Keying > Ultra Key. Sleep dit effect naar de clip toe en plaats deze op de clip.

key

 • In het de Effect Controls Panel kunnen de instellingen van het effect worden aangepast. Selecteer de Color Picker tool en selecteer een egaal groen gedeelte van de afbeelding. Door CMD (Mac) of CTRL (Windows) ingedrukt te houden wanneer gebruikt wordt gemaakt van de Color Picker wordt in plaats van slechts één pixelwaarde een regio van 5x5 pixels geselecteerd.  

key1

 • Schakel vervolgens de optie Transparancy Grid in, dit kan gedaan worden via het Settingsmenu in het Program Panel te klikken en de optie settingsTransparancy Grid te selecteren. Hierdoor wordt duidelijk zichtbaar welke gedeeltes van een afbeelding transparant zijn.

transparency grid

 • Om de kwaliteit van een key te bekijken kan het beste naar het Alpha kanaal worden gekeken. Bij een Alpha kanaal worden transparante stukken zwart weergegeven en de zichtbare gedeeltes wit. 

alpha

 • Om het optimale resultaat te bereiken moet een Alpha Matte worden gecreëerd waarbij het onderwerp geheel wit is en de overige gedeeltes zwart. 

matte1

 • Dit kan worden gedaan met de Matte Generation parameters. Door deze parameters te wijzigen moet worden geprobeerd het onderwerp puur wit en de greenscreen puur zwart te maken. 

matte generation

Een goede Alpha Matte heeft zo min mogelijk tussenliggende grijswaardes, deze grijswaardes zorgen ervoor dat deze gedeeltes semi-transparant zijn. Deze grijswaardes zijn dus zichtbaar maar wel in een bepaalde mate doorzichtig afhankelijk van de grijstint. Puur zwart heeft een waarde van 0 en puur wit een waarde van 255, de tussenliggende grijstinten bepalen de mate van zichtbaarheid.

transparancy

Wijzig de Matte Generation controllers tot het onderwerp volledig wit is en de achtergrond zwart wordt.

 • Stap 1) Wijzig de Transparency totdat het onderwerp volledig wit is.
 • Stap 2) Wijzig de Pedestal totdat de achtergrond volledig zwart is.
 • Stap 3) Perfectioneer de Alpha Matte vervolgens met de Highlight, Shadows, Tolerence parameters.
 • Stap 4) Pas de randen van de Alpha Matte indien nodig aan met de Matte Cleanup controllers, verklein de Matte met de Choke, verzacht vervolgens de randen met Soften en pas het contrast van de randen aan met de Contrast en Mid-Point parameters.
 • Stap 5) Verwijder vervolgens eventuele colorspill met de Spill Suppression Controllers. Wijzig de Spill Suppression totdat de kleurzweem vermindert, verlaag vervolgens de kleurveradiging tot het gewenste niveau, pas de Range aan om het gewenste gebied te beïnvloeden. Vervolgens kan met de Luma de helderheid van de afbeelding worden hersteld. 
 • Stap 6) Mochten de kleuren van het onderwerp worden aangepast kan dit worden gedaan met de Color Correction parameters. 

Als deze stappen zijn doorlopen en een goede Alpha Matte laag is gecreëerd kan het onderwerp voor een andere achtergrond geplaatst worden. 

 • Stel de Output van het Ultra Key effect in op Composite.

alpha

 • Verplaats de laag met het Ultra Key effect naar de tweede videolaag, plaats vervolgens de Backgroundlaag op de eerste videolaag. 

Timeline

Wanneer alle stappen succesvol zijn doorlopen, zal dit het resultaat zijn.
final1

Matte Generation
Transparency: bepaald de mate van transparantie van het onderwerp. Een waarde van 100 maakt het onderwerp transparanter en een waarde van 0 zichtbaarder. Wijzig deze waarde tot het onderwerp volledig wit is en de achtergrond zwart wordt.

Highlight: bepaald de zichtbaarheid van de lichtste gebieden. Deze waarde kan worden aangepast om de transparantie van de lichtere gebieden te beïnvloeden. Deze waarde staat standaard ingesteld op 50, bij lagere waardes richting de 0 worden de lichtste highlights transparanter, bij waardes richting de 100 worden zij minder transparant.

Shadow: bepaald de zichtbaarheid van de donkerste gebieden. Deze waarde kan worden aangepast om de transparantie van de donkerste gebieden te beïnvloeden. Deze waarde staat standaard ingesteld op 50, bij een waardes lichting de 0 worden de donkerste gebieden transparanter, bij waardes richting de 100 worden zij minder transparant.

Tolerence: met deze parameter kan een breder kleurgebied geselecteerd worden, hoe groter de Tolerence waarde hoe grotere variatie op de geselecteerde kleur wordt toegestaan. Bij een waarde van 0 is er geen variatie toegestaan, bij waardes richting de 100 is een groter kleurbereik toegestaan.  

Pedestal: bepaald de mate van transparantie van de achtergrond. Bij waardes richting de 100 wordt de achtergrond transparanter, bij waardes richting de 0 minder transparant. Wijzig deze waarde tot de achtergrond volledig zwart is.

Matte Cleanup 
Met de Matte Cleanup kunnen de randen rondom een key worden beïnvloed. 

Choke: met deze parameter kan de grootte van de Alpha Matte dat gecreëerd wordt door de key worden gewijzigd. Hoe hoger de gekozen waarde, des de kleiner de Alpha Matte laag wordt. 

Soften: met deze parameter kunnen de randen van de Alpha Matte worden geblured.  

Contrast: met deze parameter kan de verhouding tussen de lichtste en donkerste gedeeltes van de randen van een Alpha Matte worden beïnvloed. Hoe hoger de gekozen waarde, hoe duidelijker de randen van de Matte zichtbaar zullen zijn (afhankelijk van de Mid Point).

Mid point: met deze waarde kan het middelpunt van de Contrast parameter worden bepaald.

Spill Suppression
Met de Spill Suppression kunnen Color Spills op het onderwerp worden gereduceerd. De groene kleur van het green screen wordt vaak gereflecteerd op het onderwerp waardoor er een groene zweem ontstaat die zichtbaar is rondom de randen en andere gedeeltes.

Desaturate: met deze parameter kan de kleurverzadiging worden verlaagd, waardes richting de 100 verlagen de kleurverzadiging.

Range: met deze parameter kan het gebied waarop de desaturation invloed heeft worden beïnvloed. 

Spill: met deze parameter kan de hoeveelheid Spill Suppression worden bepaald. 

Luma: met deze parameter kunnen de originele luminantiewaardes van een afbeelding worden hersteld.

Color Correction
Met de Color Correction kunnen de kleuren van een afbeelding worden gecorrigeerd om een juiste kleurtemperatuur of look te creëren.

Saturation: met deze parameter kan de kleurintensiteit van het onderwerp worden bepaald. Waardes richting de 0 verlagen de kleurverzadiging, waardes richting de 200 verhoogt de kleurverzadiging. 

Hue: met deze parameter kan de kleur worden bepaald, door de waardes aan te passen wordt de kleur van het onderwerp gewijzigd.

Luminance: met deze parameter kan de helderheid van het onderwerp worden bepaald, waardes richting de 0, verlaagt de helderheid, waardes richting de 200 verhogen de helderheid van een afbeelding.

AV College

Recente Posts

Adres

Arubalaan 44 C

3818 SL Amersfoort

Emailinfo@avcollege.nl

Tel: +013 036 0259

 

AV-College is een toonaangevend opleidingsinstituut op gebied van e-learning en bied een uitgebreid lespakket aan op verschillende audiovisuele disciplines, neem snel contact op en vraag wat wij voor uw onderneming kunnen betekenen.

Volg ons op Social Media:

linkedintwitterfacebookgoogle

                  

 

X

Right Click

No right click