Modules

Premiere Pro - 08 - Multicam Sequence

Lesmateriaal

Bij veel videoproducties worden er meerdere camera's gebruikt om een bepaalde scene of gebeurtenis vanuit meerdere hoeken vast te leggen.

television camera men outdoors ballgame 159400

Als het niet mogelijk is om alle camera's op een beeldmixer aan te sluiten kan ervoor gekozen worden om alle camera's los op te laten nemen. Het is dan echter wel belangrijk om na te denken hoe de beelden later gesynchroniseerd moeten worden, dit kan bijvoorbeeld door het gebruiken van tijdcode. Vervolgens kan tijdens de post-productie fase Premiere gebruikt worden als beeldmixer waarbij er geschakeld kan worden tussen de verschillende gebruikte beeld- en geluidsbronnen. Hiermee kan de editor tijdens de montage eenvoudig kiezen welk shot het beste op een specifiek tijdstip gebruikt kan worden. Om deze beelden op efficiënte wijze te monteren kan in Premiere gebruik worden gemaakt van een Multicam Sequence, met deze optie kunnen verschillende clips gesynchroniseerd worden zodat deze allemaal gelijk lopen aan elkaar, via de Multi-Camera View kunnen alle verschillende camerahoeken bekeken worden.

multicam

Door alle clips van dezelfde scene te importeren in het Project Panel en deze vervolgens te selecteren kan via Clips > Create Multi-Cam Source Sequence een  tijdlijn worden aangemaakt waarin alle bronnen worden gecombineerd. Deze Multi-Cam Sequence kan ook worden aangemaakt door met de rechtermuisknop in het Project Panel de gewenste files te selecteren en de optie Create Multi-Cam Source Sequence te kiezen.

create sequence1

De geselecteerde clips kunnen op verschillende manieren gesynchroniseerd worden met elkaar, namelijk door de In of Out Points, de tijdcode van de clips, de tijdcode van de audio of door de audiowaveforms van de clips gelijk te leggen aan elkaar.sequence

Synchronize Point

Inpoints
Bij deze optie wordt het beginpunt van de clips gebruikt om de clips te synchroniseren.

Outpoints
Bij deze optie wordt het eindpunt van de clips gebruikt om de clips te synchroniseren.

Timecode (video)
Door deze optie te gebruiken kunnen clips worden gesynchroniseerd met behulp van tijdcode. Hierbij wordt de metadata waarin de tijdcode is opgeslagen gebruikt om de verschillende clips te synchroniseren. 

timecode

Create single multicam sequence - Vink de optie Create single multicam source sequence aan om de clips te combineren in een enkele multi-camera sequence. Gebruik deze optie als de er ontbrekende stukken tussen de individuele clips zitten en je een sequence wilt creeeren die de gaten behoudt. Als je deze optie niet gebruikt wordt er een sequence gemaakt waarbij alleen de overlappende gedeeltes van de clips worden gebruikt.

create

Track Assignment - Aan groepen met clips kunnen aan een specifieke camerahoek of label worden toegewezen, welke weer gebruikt kunnen worden in een multicam sequence. Groepen van clips met dezelfde metadata die zijn toegewezen aan een bepaalde camerahoek of label worden met behulp van deze optie bij elkaar op één spoor geplaatst.    

track

Ignore Hours - Selecteer de Ignore Hours optie als de tijdcode met elkaar overlapt maar de clips op verschillende uren beginnen.

Sound Timecode
Als de tijdcode is opgenomen op de audiosporen van de clips kan deze optie worden geselecteerd. Door deze optie te selecteren wordt de tijdcode die opgenomen is op de audiokanalen gebruikt om de clips te synchroniseren. 

Clip Marker
Als er markers geplaatst zijn op de individuele clips knnen met behulp van deze optie de clips worden gesynchonisereerd op basis van de geplaatste markeringen.
marker

Inpoints/Outpoints
Door het markeren van een begin- of eindpunt van een clip, kan deze als synchronisatiepunt worden gebruikt. Dit kan worden toegepast wanneer er bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van een clapperboard (slate) bij het begin of aan het einde van de opnames. Door op het punt dat met het clapperboard wordt geklapt een marker te plaatsen kan deze vervolgens worden gebruikt als syncronisatiepunt als dit op elke gebruikte clip wordt toegepast. Door het plaatsen van markers op herkenbare audio of visuele punten kunnen de verschillende fragmenten eenvoudig worden gesynchroniseerd.

pexels photo 1117132

Audio (Waveform)
Met de audio optie kunnen clips worden gesynchroniseerd door de waveforms van de verschillende clips gelijk te leggen.

waveform

Bij de Track Channel sectie kan worden geselecteerd welke kanaal gebruiktmoet worden als referentiepunt.

track channel

Sequence Preset:
Hier kunnen presets met een specifieke codecs en framerate worden geselecteerd. Deze optie kan het beste op automatisch worden ingesteld.

sequence preset

Offset Audio by 0 video frames
Met deze optie kan de audio met het verkozen aantal frames 100 frames voor of achteruit worden geplaatst.

offset

Move source clips to Processed Clips bin 
Als er een Multi-Camera Sequence wordt aangemaakt worden de geselecteerde clips als deze optie is ingeschakeld in een Processed Clips map geplaatst. 

processed clips

Audio - Sequence Settings
Met de Sequence Settings kan worden bepaald hoe de audio tracks worden geplaatst, hoe de panning en kanaaltoewijzing zijn ingesteld en of de gemute zijn.

audiosettings

Camera 1
Gebruik deze optie wanneer enkel de audio van Camera 1 gebruikt moet worden in de sequence. Multicam editing is alleen ingeschakeld voor het videogedeelte van de sequence. Alle audio tracks behalve de audio van Camera 1worden gemute.

Camera1

Als er audio only clips worden gebruikt in combinatie met A/V clips zullen de audio only clips in de bovenste audiosporen worden geplaatst. Audio van gelinkte clips worden gemute en zullen op de lagere audiosporen worden geplaatst. De toegewezen kanalen en panning van elke track worden ingesteld zodat elke bron naar een afzonderlijke output wordt gestuurd (tot 32 kanalen). Het aantal niet gemute kanalen bepalen het aantal output kanalen in de Master Sequence. 

Bij deze optie is het niet mogelijk om de audio follows video optie te gebruiken tijdens het monteren omdat het audiogedeelte niet multi-cam editing toestaat. Wanneer de Source Sequence in een Master Sequence wordt geplaatst zal deze optie resulteren in één zichtbaar audiospoor van camera 1.

camer1multi

All Cameras
Selecteer de All Cameras optie om alle audiokanalen van het bronmateriaal te gebruiken. Deze instelling is vergelijkbaar met de Camera 1 instelling, met deze optie is ook enkel het videogedeelte multi-cam enabled. Audio follows video is niet mogelijk, tijdens het multi-cam editen wordt dan ook enkel de video aangepast. 

Allcameras

Wanneer de Source Sequence in een Master Sequence wordt geplaatst worden alle audiotracks van alle camera's in de Master Source Sequence geplaatst.

Allcameras2 

Switch Audio
Met deze Switch Audio optie wordt tijdens het Multi-Cam editen wanneer gesneden wordt naar een ander videospoor ook overgeschakeld naar het behorende audiospoor. Met deze instelling worden alle audiosporen niet gemute. Wanneer de Audio follows Video in het Program Monitor Panel wordt ingeschakeld worden meerkanaals audiosporen samengevoegd tot één adaptief audiospoor. Met de audio follows video instelling wordt het enkele audiospoor gezamenlijk met het videospoor geschakeld. Clips met enkel audio worden in de onderste sporen geplaatst.

Met deze optie worden in de Source Sequence alle audiosporen van het bronmateriaal in de tijdlijn geplaatst. 

switch

Wanneer een Source Sequence met de Switch optie in een Master Sequence wordt geplaatst, zal de audiotrack van het videospoor dat actual staat in de Multi View Monitor worden gebruikt en weergegeven. Hiervoor dient echter wel de Audio Follows Video optie ingeschakeld te zijn.

switchenkel

Wanneer er nu geschakeld wordt tussen de verschillende bronnen zal ook dat specifieke audiospoor welke hoorbaar zijn.

switch audiofollows

Audio Follows Video
Wanneer de Audio Follows Video optie staat ingeschakeld zal deze wanneer er geschakeld wordt naar een camera ook worden geschakeld naar de bijbehorende audiosporen.

Deze optie kan gevonden worden bij het Settings menu van de Program Monitor.

adjust

multiaudio2

Audio Channel Preset

De Audio Channel Preset bepaald hoe de sequence wordt samengesteld, hiermee kan worden gekozen welke audiosporen worden gemute of hoe deze worden geroute wanneer de source sequence wordt genest in een Master Sequence.

audiochannel

Let op: om de aangemaakte sequence de audiosporen correct te plaatsen dient het aantal sporen van het bronmateriaal niet groter te zijn dan het aantal kanalen van de gekozen preset.

Automatic: Leest het soort audiospoor uit van de eerste clip en gebruikt deze als referentie voor het aanmaken van de sequence.

Mono: Maakt zoveel monosporen aan als dat er output kanalen zijn in de Source Sequence.

Stereo: Maakt zoveel stereosporen aan als dat er output kanalen zijn in de Source Sequence. 

5.1:  Maakt aantal 5.1 audiotracks aan op basis van het aantal output kanalen van de Source Sequence. 

Adaptive: Maakt aantal audiosporen aan op basis vanhet aantal output kanalen van de Source Sequence.   

Camera Names
Wanneer er een Multi-Camera source sequence wordt aangemaakt, kunnen de namen van de camera, clipnamen of de tracknamen worden weergegeven. 

Enumerate Cameras
Met deze optie worden de clips toegewezen en  met een camera nummer weergegeven in de tijdlijn.

Clipnames
Met deze optie blijven de originele clip namen behouden en weergegeven in de tijdlijn.

mastersequence

Tracknames
Met deze optie worden de clips toegewezen en met een tracknummer weergegeven in de tijdlijn.  

Multi-Camera Source Sequence
De aangemaakte Source Sequence is nog niet direct bruikbaar voor een Multi Camera montage, in deze source sequence wordt al het bronmateriaal in een tijdlijn geplaatst corresponderend met de gekozen instellingen van het Create Multi-Camera Source Sequence menu. Door de aangemaakte Source Sequence met de rechtermuisknop in het Project Panel te selecteren kan met de optie Open in Timeline de aangemaakte Source Sequence bekeken worden. (Win - Ctrl + Klik | OSX - CMD + Klik)

multi cam sourceopen in timeline

In deze Source Sequence kunnen eventueel nog aanpassingen gemaakt worden voordat de daadwerkelijke Multi-Camera Master Sequence kan worden aangemaakt.

multi2

De Multi-Camera Master Sequence kan aangemaakt worden de Source Sequence in een nieuwe tijdlijn te plaatsen. In deze sequence zal enkel een videospoor en afhankelijk van de gekozen instellingen één of meerdere audiosporen zichtbaar zijn.

multi cam mastermastersequence

Deze Master Sequence kan gemakkelijk worden aangemaakt door in het Project Panel met de rechtermuisknop de Source Sequence te selecteren en de optie New Sequence from Clip te selecteren.

newsequence

Camera Angle
De volgorde van de camera's in het multi-view venster kunnen ook gewijzigd worden, door bij de Settings van het Preview of Program Panel, de optie Edit Camera's te selecteren.

adjustDoor de camera's te verslepen kunnen zij op de gewenste volgorde worden geplaatst. 

Edit Cam

Multi-Camera Editing
Als er een Master Sequence is aangemaakt waar de Mult-Camera Source Sequence in is geplaatst kan het daadwerkelijke monteren beginnen. Om alle gebruikte camera's zichtbaar te maken moet de Multi View in de program Monitor worden ingeschakeld. Deze Multi View kan gevonden worden in het Button Editor menu van de Program Monitor. 

button editor

Door de Toggle Multi-Camera View knop naar de overige knoppen van de Program Monitor te slepen kunnen deze opties worden ingeschakeld. (Win/OSX: Shift + 0)

multiview

Als deze optie is ingeschakeld worden alle bronnen zichtbaar.

multiview2Het schakelen tussen de verschillende bronnen is vergelijkbaar met een LIVE-show, elke camera is toegwezen aan een nummer welke bedient kan worden met de cijfers van het toestenbord. Camera 1 = 1, Camera 2 = 2, etc.

Het geschakelde beeldmateriaal willen we graag opnemen, hiervoor kan de Toggle Multi-Camera On/Off Toggle knop gebruikt worden, welke gevonden kan worden in het Button Editor menu van de Program Monitor. Deze recordfunctie wordt automatisch ingeschakeld wanneer de tijdlijn wordt afgespeeld en er geschakeld wordt tussen de bronnen. (Win/OSX - 0)

record

Uiteraard kunnen schakelfouten en de dergelijke achteraf nog worden gecorrigeerd.

Shortcuts overzicht:

 • Enable recording | 0
 • Multi Camera View | Shift + 0
 • Program Monitor groter | ~
 • Program monitor Full Screen - Cursor boven Program monitor | Ctrl +  ~
 • Move to next cut | Pijltje naar boven/beneden 
 • Rolling Edit Tool | N
 • Verplaatsen cut - Selecteer las tussen clips met Rolling Edit | E
 • Camera 1 - Keypad 1
 • Camera 2 - Keypad 2
 • Camera 3 - Keypad 3
 • Camera 4 - Keypad 4

Als de montage klaar is kan de nested Multi-Camera Sequence worden omgezet naar een montage van losse clips zoals bij een normale montage het geval is.

flatten time

Selecteer alle clips in de tijdlijn en klik met de rechtermuisknop op een clip en kies Multi-Camera > Flatten.

flatten

Hiermee wordt de Multi-Cam sequence weer omgezet naar een reguliere tijdlijn.

flatten time2

AV College

Recente Posts

Adres

Arubalaan 44 C

3818 SL Amersfoort

Emailinfo@avcollege.nl

Tel: +013 036 0259

 

AV-College is een toonaangevend opleidingsinstituut op gebied van e-learning en bied een uitgebreid lespakket aan op verschillende audiovisuele disciplines, neem snel contact op en vraag wat wij voor uw onderneming kunnen betekenen.

Volg ons op Social Media:

linkedintwitterfacebookgoogle

                  

 

X

Right Click

No right click